Hosting là gì? Tìm hiểu về hosting

Hosting là gì? Tìm hiểu về hosting

Bạn đã bao giờ tự hỏi Hosting là gì? Một cách chính xác, Hosting là không gian trên máy chủ có cài đặt dịch vụ Internet mà bạn có thể chứa những nội dung và dữ liệu trên trang web của bạn ở đó.  Website đang trở thành một trong những công cụ hữu ích nhất trong thời...
Domain (tên miền) là gì? Tổng quan về tên miền

Domain (tên miền) là gì? Tổng quan về tên miền

Domain (tên miền) là gì? Nói một cách đơn giản, Domain (hay tên miền) một địa chỉ Internet. Thực ra kể cả những người không thể nói chính xác khái niệm tên miền vẫn có thể hình dung ra được tên miền là gì. Bởi vì Domain (tên miền) vẫn luôn xuất hiện trong địa chỉ...